Turbo Aeratör & Difüzör Sistem Mukayese

ileadmin

Turbo Aeratör & Difüzör Sistem Mukayese

Atıksu arıtma tesisi havalandırma proseslerinde karşımıza çıkan ve bir çok kullanıcı tarafından da tek yol olarak bilinen blower-difüzör havalandırma ekipmanları gerçekten tek çözüm yolu mudur?

Eğer ikinci seçenek olarak sizlere düşük devirli(redüktörlü) yüzeysel aeratörler öneriliyorsa genel kanı olan blower-difözör ikilisini tercih etmeniz işletme maliyetleriniz açısından daha doğru olacaktır. Fakat söz konusu ekipman yüksek devirli, direkt akuple bir turbo aeratör ise bir çok farklı parametre göz önünde bulundurularak tesis için en iyi seçim yapılmalıdır.  Turbo aeratör ile blower-difüzör sistemleri genel hatları ile kıyaslamak gerekirse;

İlk yatırım maliyeti genel olarak turbo yüzeysel aeratör için daha düşük, montajı son derece kolay, montaj için gereken yardımcı malzeme ihtiyacı ise yok denecek kadar azdır. Herhangi bir montaj işçiliği gerektirmeyen turbo yüzeysel aeratörler için yapılması gereken aeraötürü havalandırma havuzunun içerisine bir vinç yardımıyla bırakmaktır. Blower-difüzör sistemler de ise makine ve ekipman maliyetinin yanı sıra, borular ve destek elemanları gibi ek malzemelere ihtiyaç duyulduğu gibi, çok ciddi işçilik ve montaj maliyetleri karşımıza çıkıyor. Blowerlerin yerleştirileceği ayrı bir makine odası inşaat maliyetleri ise ilk yatırım maliyetlerini artıran bir diğer unsur.

Bakım maliyeti turbo yüzeysel aeratör için hemen hemen yok denilebilir. 45 kW’dan daha büyük turbo aeratörler için 6 ayda bir gresleme yapmak yeterlidir. Daha küçük olan modellerde ise ilk 5 yıl herhangi bir bakım yapmanıza gerek yoktur. Olası arıza ve bakımlarda havalandırma havuzu boşaltılmadan tüm işlemler yapılabilir. Blower-difüzör sistemler ise günlük, haftalık, aylık rutin bakımlara ihtiyaç duymaktadır. Difüzörlere bakım yapılabilmesi için havalandırma havuzunun komple boşaltılmasını gerekmektedir. Bu işlemin ise hiç kolay olmadığı ve bazı izinlere ihtiyaç duyulduğu bilinmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yapılan bakım işlemleri zaman içerisinde son derece masraflı olabiliyor ve sistemin 10 yıllık bakım maliyeti genelde ilk yatırım maliyetini aşabiliyor.

Turbo yüzeysel aeratörler işletme ömürleri boyunca aynı oksijen transfer verimi ile çalışırlar ve sistemden aldığınız ilk gün verim ile son gün verimi aynıdır. Enerji maliyetleri değişmez zamana bağlı olarak değişmez. Blower-difüzör sistemlerde ise zaman içerisinde meydana gelen tıkanmalar, eksik bakım nedeniyle artan basınç kayıpları, difüzör membranlarında meydana gelen biyolojik tıkanmalar sistem toplam veriminin düşmesine neden olur ve yıllar geçtikçe enerji maliyetleri artar. Yeni devreye alınmış bir difüzör sisteminde alfa değeri = 0.6 alınabilirken, 3-4 sene içerisinde alfa değerleri 0.4 -0.5’e düşer.

Turbo yüzeysel aeratörlerde biofilm oluşumu, tıkanma gibi verimi düşüren faktörlerle karşılaşmak mümkün değilken, bu sorunlar difüzör sistemlerinde çok sık görülmekte ve çok ciddi bakım onarım giderlerine neden olmaktadır.

Blower-difüzör sistemlerde komple karışım yapabilmek için havalandırma zeminin homojen bir şekilde difüzörlerle döşenmesi gerekir. Yerleşimde yapılacak tasarım hataları sistemde etkin karışımın olmasını engeller ve havalandırma havuz tabanında çamur yığınları ile karşılaşılabilir.

Özellikle atıksuyun sıcak geldiği havalandırma havuzlarında veya sıcak bölgelerde bulunan tesislerde difüzör sistemlerinin oksijen transfer verimi sıcaklığa bağlı olarak düşer. Turbo aeratörler ise atıksu da soğuma etkisi yarattığından özellikle sıcak bölgelerde ve sıcak atıksularda çok daha iyi sonuç verir.

Turbo aeratörler mekanik ekipmanlar olduğundan, atıksu ile kimyasal bir etkileşim yoktur. Difüzör sistemlerde ise membranların üretimi aşamasında kullanılan yağ zaman içerisinde çözünerek atıksuya karışır.

Turbo aeratör 5 sene boyunca imalat ve malzeme hatalarına karşı garantilidir ve yağlama dışında 5 sene boyunca herhangi bir bakım yapmaya gerek yoktur. Difüzör sistemlerde ise membranlar kimyasal korozyona maruz  kaldıklarından 2 seneden daha uzun garanti sürelerinden bahsetmek mümkün değildir.

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın