Roots blower devreye alma

ileadmin

Roots blower devreye alma

Sadece pozitif deplesmanlı roots blower için değil, tüm endüstriyel ekipmanların devreye alınması esnasında üretici firma talimatlarına uygun izlenecek yol, sistem ve ekipmanların sağlıklı ve verimli çalışması için esastır. Üretici firmanın talimatları izlendiği taktirde, montaj veya imalat aşamasında yapılmış olan hatalar ortaya çıkaracağı olumsuz durumların önüne geçileceği gibi, devreye alma aşamasında makine performansı ile ilgili not edilen bilgiler ileri yıllarda referans olarak kullanılabilir. Devreye alma prosedürleri sadece roots blower ilk satın alındığında ve ilk çalıştırma esnasında değil, aynı zamanda her bakım sonrası, uzun süre çalışmadığında dikkatle uygulanmalıdır.

Sırasıyla yapmamız gerekenler:

 • Roots blower için yağlamanın tam ve doğru olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edin. Blower dişli grubu yağ seviyelerinin işletme ve bakım kitapçığında belirtildiği seviyelerde ve özelikte olduğundan emin olun. ( Eksik yağ kadar, fazla konulan yağ da blowere hasar verebilir)
 • Elektrik motoru tahrik mekanizmasını kontrol edin. Esnek kaplin ile tahrik edilen modellerde, kaplin ayarlarının doğru yapıldığından emin olun.
 • Kayış-kasnak ile tahrik edilen modellerde, kasnakların elektrik motoru ve roots blowere doğru şekilde monte edildiğinden, yeterli gerginlikte olduğundan ve her iki kasnağın aynı eksende olduğundan emin olun.
 • Rotorları el yardımı ile döndürerek takılma olmadan serbest bir şekilde döndüğünden emin olun.
 • Giriş ve çıkış hatlarının  doğru bir şekilde desteklendiğine ve ağırlıklarının blowere taşıtılmadığına emin olun.
 • Emiş filtresini kontrol ederek doğru takıldığından emin olun.
 • Elektrik motoru bağlantılarını kontrol edin.
 • Çıkış hattının ve çıkış vanasının açık olduğundan ve çıkış çekvalfinin doğru şekilde montajının yapıldığından emin olun.
 • Çok kısa bir süre yol vererek dönüş yönünü kontrol edin, gerekirse düzeltin.
 • Roots bloweri yüksüz olarak otuz dakika kadar çalıştırın ve bölgesel ısınmalar olup olmadığını kontrol edin.
 • Yük altında blowere yol vererek, emniyet vanası ve varsa yol verme vanasının ayarlarını yapın. Yaklaşık 1 saat  yük altında çalıştırarak bloweri gözlemleyin.
 • Roots blower yük altında çalışırken çıkış basıncı, çekilen güç, çekilen akım, emiş basıncı gibi ilerleyen zamanda referans olabilecek değerleri not alarak saklayın.
 • İlk işletme gününde roots bloweri sık sık gözlemleyin. Emiş filtresini düzenli aralıklarla kontrol edin ve kirlendiğinde yenisi ile değiştirin.

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın