Otomatik gaz tahliye özellikli dozaj pompası

ileadmin

Otomatik gaz tahliye özellikli dozaj pompası

Klor dozajı uygulamalarında; kullanıcıların sık yaşadığı problemlerden biri pompa dozaj kafasında biriken klor gazını tahliye etmek için, dozaj kafası üzerindeki vanayı açmak zorunda kalmalarıdır. Her ne kadar klorun sıvıdan gaz haline geçişini azaltacak önlemler almak mümkün olsa da bu durumu tamamen ortadan kaldırmak ne yazık ki mümkün değildir. Klor gazı oluştukça sıvı klor konsantrasyonu azalacağından, bu olumsuz durumu asgari düzeye indirmek proses açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle klor depolama tankı ve pompa emiş hattını mümkün olduğu kadar kısa, korunaklı, direk güneş ışığı almayan ve dış ortam şartlarından izole dizayn etmek gerekmektedir.

Depolama tankları, titreşimden ve karışım etkisinden uzak yerlere konumlandırılmalıdır.  Yukarıda yazan önlemler alınsa dahi klorun sıvı halden gaz hale geçişini tam olarak engellemek mümkün değildir. Gaz halinde pompa kafasına gelen klor, pompa performansının düşmesine, dozaj hassasiyetinin bozulmasına, pompa elemanlarında kavitasyona ve çeşitli hasarlara neden olabilir. Bu nedenle klor dozaj pompa kafasına gelen gaz klorun bertaraf edilmesi şarttır. Standart dozaj pompalarında ilk devreye alma esnasında, dozaj kafası içerisinde bulunan havayı atmak için hava alma vanaları kullanılır.  Ancak bu vanalar manuel olarak kullanıcı tarafından açılıp kapatıldıkları için sistem bir kez devreye alındıktan sonra oluşan  klor gazının dozaj kafasından uzaklaştırılması için yine bir operatör müdahalesi gerekecektir. Klor dozajı yapılan proseslerde özellikle atmosfer veya ortamın sıcak olduğu durumlarda, klor tankı içerisinde sıvıdan gaz fazına dönüş hızlıdır ve oluşan klor gazının düzenli olarak pompa dozaj kafasından uzaklaştırılması gerekmektedir.

Bu noktada imdadımıza otomatik gaz tahliye özellikli dozaj pompaları yetişir. Bu tip pompalarda, pompa kafası üzerinde bulunan gaz tahliye vanası sürekli açık durumdadır ve ancak sıvı ile temas ettiği zaman kapalı duruma geçer. Böylece proses içerisinde oluşan gazın sürekli olarak tahliye edilmesine ve dozaj noktasına sadece sıvı klor basılmasına imkan verir. Otomatik gaz tahliye vanasından bertaraf edilen gaz ise bir hortum vasıtasıyla atmosfere kaçma ihtimali olmadan, klor depolama tankına geri aktarılır.


 

 

Ülkemizde özellikle sıcak iklim koşullarının hakim olduğu bölgelerde, klor dozaj tesisatlarında otomatik gaz tahliye sistemli pompaların kullanılması, prosesin sürekli ve sorunsuz çalışması için şarttır. Otomatik gaz tahliye özellikli EMEC dozaj pompaları ile ilgili  daha fazla bilgi almak için lütfen  tıklayınız…

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın