Havalı pompa akışkan viskozitesi-performans ilişkisi

ileErdem

Havalı pompa akışkan viskozitesi-performans ilişkisi

Havalı pompa performansına etki eden faktörlere; pompa besleme havasının ve negatif emiş mesafesinin etkisinden sonra, transfer edilen akışkan viskozitesinin etkisini açıklamaya çalışacağımız bu yazı ile devam ediyoruz. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi havalı pompa performans tabloları 20°C’de su ile yapılan testler sonucu oluşturulmaktadır. Su bilindiği üzere ‘0’(sıfır) mPas viskozite değerine sahiptir. Transfer edilecek akışkanın viskozitesi, pompa performansına doğrudan etki etmektedir.

Havali pompa viskozite performans egrisi

Yukarıdaki tablo üzerinden, akışkan viskozitesinin havalı pompa performansına etkisini daha iyi yorumlayabileceğiz. Tablonun sol tarafındaki değer bize havalı pompa performans değerlerini, sağ taraftaki değerler ise akışkan viskozitesini göstermektedir. Görüleceği üzere ‘0’(sıfır) viskozite değeri havalı pompa performansının %100 olduğu noktadır. Tablonun sağ tarafına doğru giderek viskozite değerini yükseltirsek, havalı pompa performansının düştüğünü göreceğiz. Bir önceki yazımızda olduğu gibi bir örnek ile açıklamaya devam edelim.

1 ½ʺ bağlantı çapında, 500 lt/dak. kapasitede havalı pompa 4000 mPas viskoziteye sahip bir akışkanın transferi esnasında %30 performans kaybına uğramaktadır. Bu durumda negatif emiş mesafesi olmadığını ve pompa hava beslemesinin yeterli basınca sahip olduğunu düşünürsek havalı pompa 350 lt/dak. kapasiteye düşecektir. Akışkan viskozitesinin 20.000 mPas olduğu farklı bir proses düşünelim. Bu proseste havalı pompa performans değeri %80 kayba uğrayacak ve havalı pompa 100 lt/dak. kapasite ile çalışacaktır.

Bu bilgiler ışığında havalı pompa seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörlerden başlıcalarını aktarmış olduk. Proseste havalı pompa kullanılmasına karar verildiğinde, bu faktörlerin göz önünde bulundurulması en doğru seçimin yapılması konusunda yardımcı olacaktır.

Yazar hakkında

Erdem administrator

Bir cevap yazın