Havalı pompa çalışma prensibi

ileErdem

Havalı pompa çalışma prensibi

Çift diyaframlı havalı pompalar endüstrinin vazgeçilmez pompa çeşitlerinden biridir. Çalışma prensibi elektrik diyaframlı pompanın çalışma prensibi ile benzer olmakla birlikte fark tahrik mili hareketinin, elektrik motoru tarafından değil, basınçlı hava yardımı ile yapılmasıdır.  Prosesin gerektirdiği kapasite ve basınç değerlerine uygun özellikte seçilen havalı pompanın ihtiyacı olan basınçlı hava, kompresör tarafından sağlanır. Pompa performans tablolarında her bir model için gereken basınçlı hava şartları belirtilir.

Çift diyaframlı havalı pompalar aynı özellikte iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler de akışkanın transfer edildiği hazne(chamber), giriş-çıkış bağlantılarının yapıldığı manifoldlar, çekvalf topları, diyaframlar ve pompa pnömatik motor kısmından oluşmaktadır. Yukarıdaki videodan da izleyeceğiniz üzere hazneler arasında kompresörden gelen basınçlı havanın dağıtımında kullanılan pnömatik motor bulunmaktadır. Pnömatik motor, basınçlı havayı pompanın her bir haznesi içerisine yerleştirilmiş ve bir mil ile birbirine bağlanmış vaziyette olan diyaframlara dağıtım görevini yapmaktadır.

Havalı pompa basınçlı hava verilerek çalıştırıldığında pnömatik motor sırayla havayı sağ ve sol tarafta bulunan diyaframlara iletmeye başlamaktadır. Diyaframların bir yüzü akışkan ile temas ederken diğer yüzü pnömatik motordan gelen hava ile temas etmektedir.  Pnömatik motorun havayı ilettiği hazne diyaframı, basınçlı havanın etkisiyle birlikte ileri doğru hareket eder. Mil ile kendisine bağlanan diğer diyafram ise tam tersi yönde hareket gerçekleştirir. Birbirine tandem bu hareketler esnasında, emiş hattı tarafındaki çekvalf topu yukarı hareket ederek akışkanın hazne içerisine dolmasına izin verirken, basma hattı tarafındaki çekvalf topu aşağı hareket ederek pompanın hava emmesini engellemek için yuvaya oturur ve diyaframın vakum yaratarak akışkanı hazneye doldurmasına olanak verir. Pnömatik motor hareketini tamamladığında otomatik olarak basınçlı havanın yönünü değiştirir ve hazne içerisine dolan akışkan bu defa çekvalf toplarının ters yönde hareketi ile pompa haznesinden basma hattına doğru itilerek akışkan transferi sağlanmış olur. Pnömatik motor basınçlı havanın yönünü değiştirdiği esnada motor yuvası içinde kalan artık hava egzozdan dışarı atılır.

Argal çift diyaframlı havalı pompa modelleri için tıklayınız…

Yazar hakkında

Erdem administrator

Bir cevap yazın